beverwijk
Jan Dijker, tegelmozaïek gevel Paulinum Driehuis, 1960.

Locatie RK gymnasium Paulinum (thans: Ichthus lyceum)
Adres Wolff en Dekenlaan 1, Driehuis
Architect Jan Strik (1912-1992)
Datering gebouw 1960
Datering kunstwerk 1960

Bijzonderheden
Het werk is bij de laatste verbouwing behouden gebleven.
De gevel is nu een binnenwand, onderdeel van het nieuwe trappenhuis waarmee het gebouw is uitgebreid.
In het ontwerp is het symbool van het zonnekruis verwerkt: het symbool van de zon als bron voor al het leven, de wederopstanding en het hiernamaals.
Elders in het gebouw maakte Jan Dijker het mozaïek Paulus dat ook bewaard is gebleven.

Literatuur H. Kapteijns, Roeping, Jaargang 37, Tilburg/ Brussel, 1961-1962, pag 119: “In Driehuis is onlangs geopend het Gymnasium Paulinum, waar (betrekkelijk novum) de M.S.C. en de W.P. (JK: de afkortingen staan voor de missionarissen van Afrika ook: de Witte Paters, en de missionarissen van het Heilige Hart van Jezus), gewapend met het jus promovendi en gesteund door de rijkssubsidie, gezamenlijk hun seminaristen naar het officiële schoolexamen loodsen. Bouwmeester van de school is Strik. Ik acht me niet bevoegd een vakmansoordeel te geven, maar ik vind het een fraaie school, functioneel én qua esthetische vormgeving, als ik dat zo leekachtig mag onderscheiden. Ik betwijfel ernstig, of er voor de jongelingschap die ’s morgens en ’s middags van het Lavigeriecollege naar het Gymnasium Paulinium fietsen of omgekeerd, ooit een ex-seminaristenprobleem zal bestaan. En ik verheug me zeer, dat er aan het geknutsel en getimmer (zowel wat de opleiding betreft als de huisvesting en de ‘totale vorming’) op de ‘juvenaten’ steeds meer een einde gaat komen.”

 

Volgende →