Monografie

Over Jan Dijker is een boek verschenen dat nog (tweedehands of in ramsj) verkrijgbaar is:

 • Maarten Beks, Luitgard Charpentier, Jan Dijker, Jan Dijker, vijftig jaar monumentaal, Kempen Uitgevers b.v, Eindhoven-Airport, 1993. (95 pp., uitverkocht, ISBN 978-907-427-151-6)

20150121_100711

Wederopbouwperiode

Er zijn de laatste jaren verscheidene boeken verschenen over kunst en architectuur uit de wederopbouwperiode:

 • Anita Blom, Atlas van de wederopbouw Nederland 1940–1965. Nieuw Nederland, Nai 010 publishers, 2013. (304 pp. € 49,50, ISBN 978-94-6208-092-8)
 • Frans van Burkom, Yteke Spoelstra, Simone Vermaat, Kunst van de wederopbouw Nederland 1940–1965. Experiment in opdracht, Nai 010 publishers, 2013. (192 pp. € 34,50, ISBN 978-94-6208-091-1)
 • Wijnand Galema e.a., In opdracht: zestig jaar percentageregeling beeldende kunst bij rijksgebouwen, SUN Architecture, 2011. (504 pp.  € 49,50, ISBN 978-94-6105-013-7)
 • Dorine van Hoogstraten en Ben de Vries, Monumenten van de wederopbouw 1940–1965 Opbouw en optimisme, Nai 010 publishers, 2013. (288 pp. € 34,50, ISBN 978-94-6208-090-4)
 • Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Van heiligen tot amoeben. Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland, Primavara Pers Leiden, 2014.  (144 pp. € 24,50, ISBN 978-059-97-161-5)


Overige Literatuur

Voor samenstelling van deze site is gebruik gemaakt van het archief van Jan Dijker. Bovendien de volgende literatuur geraadpleegd:

 • L.M. Almering-Strik, Kunst als katalysator. Het aandeel van de art sacré in de Nederlandse modern-religieuze kunst (1945-1962), Valkenswaard 2011.
 • Artindex (website)
 • Jan Beerends, ‘Mozaiek van Jan Dijker’, Katholiek Bouwblad 23 (1955-1956) pp. 196-1999.
 • Jan Biezenaar, Ospel in oude ansichten. Doôspel van vroeger, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1983.
 • Martien Blondel, Oorlog in Noord-Limburg 1940-1945, Dagblad van Noord-Limburg, 1950.
 • Bouwkundig Weekblad, 1961, p. 454.
 • Rats van Brabant, ‘Deuren aan twee kerken’, Katholiek Bouwblad 28 (1961), pp. 124-129.
 • Rats van Brabant en J. Vink, ‘Geraadpleegde bronnen der uitbeeldingen’, Katholiek Bouwblad 29 (1962), pp. 112-119.
 • Jan Brouwers, Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda, Breda 1996.
 • Frans van Burkom, Yteke Spoelstra, Monumentale Kunst. Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965, Zeist 2007.
 • Marc Cleutjens, ‘Wederopbouwkunst in gemeenschapshuis’, Brabantscentrum, 21 augustus 2008.
 • J. Engelman, ‘De versiering der kerken; van klassicisme tot betonkerk’, Katholiek Bouwblad 20 (1952), pp. 242-248.
 • glasmalerei-ev.de (website)
 • Tom Haartsen, De wand des tijds, Nuth 2002. pp. 130-131.
 • Maartje van Hellemondt, Hélène Meelissen, Monumentale kunst van de wederopbouw, Provincie Overijssel 2009.
 • Bernadette van Hellenberg Hubar, De genade van de steiger. Monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum, Zutphen 2013.
 • Jan Hendriks, Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de moeder van de verlosser, Assen 2008
 • Carine Hoogveld, Elinoor Bergvelt, Frans van Burkom, Glas-in-Iood in Nederland 1817-1968, SDU 1989.
 • W.R.F. van Leeuwen en H. Romers, Een spoor van verbeelding. 150 Jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen, Zutphen 1988.
 • Frits Lensveld, ‘Tentoonstelling van monumentale en versierende schilderkunst in de Rijksakademie van Beeldende Kunst in Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad Architectura, 61 (1940), pp. 407-410.
 • Eva Lintjes, Gekleurd glas. Glas-in-lood ramen in kerkenbouw gemaakt door Jan Dijker, 1940-1960, Leiden 2014.
 • Aart Mekking, Auke van De Woud en Koen Ottenheym, Bouwen in Nederland 600-2000, 2007, pp. 614-622.
 • Parochie Werkgroep H.H. Martinus en Barbara 1967-2001, 40 Jaar voor elkaar, Rossum-Herwenen 2007.
 • Don Rackham en Bernadette van Hellenberg Hubar, De Sacramentskerk te Tilburg van architect Marinus van Beek. Waardestellend onderzoek, Res Nova, 2005.
 • Ruimte. Beeldende kunst in samenwerking met de architecten, Amsterdam 1956.
 • Paul van de Sande, Kunst onderweg, Tilburg 1986.
 • Dirk Snoodijk (red.) Stappenplan voor het behoud van monumentale kunst, Amersfoort 2013.
 • Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek, Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen, Utrecht 2009.
 • Simone Vermaat, ‘Sloopkogel door de saamhorigheid’, Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 5 (2013) 3, pp. 4-7.
 • VbMK, Teken aan de wand, Utrecht, z.j. (met essays van B. Spaanstra-Polak en B. Hendriks uit 1963).