In deze kerk zijn negen ramen van Jan Dijker aanwezig.

P1050420  P1050421  P1050422
Links: Jan Dijker, Heilige Leonardus en de Heilige Leonardus bezoekt een gevangene, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1942/1951.
Midden: Sint Jozef en de Heilige Familie, glas-in-lood antiek glas grisaille, 1942/1951.
Rechts: Maria en de Annunciatie, glas-in-lood antiek glas grisaille, 1942/1951.
(foto’s: Judith Kuipéri)

P1050425 P1050427  P1050428
Links: Jan Dijker, Sint Urbanus en  de marteldood van Sint Urbanus,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1942/1951.
MiddenJan Dijker, Geboorte van Jezus en de Visitatie,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1942/1951.
RechtsJan Dijker, Doop in de Jordaan en de opdracht in de tempel,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1942/1951.
(foto’s: Judith Kuipéri)

P1050429  P1050433  P1050434
Links: Jan Dijker, Kruisdood en de piëta,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1942/1951.
Midden: Jan Dijker, Hemelvaart en de  prediking van de apostelen,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1942/1951.
Rechts: Jan Dijker, Verrijzenis en de engel met drie vrouwen bij het graf,
glas-in-lood van antiek
glas met grisaille, 1942/1951.
(foto’s: Judith Kuipéri)

Locatie Sint Urbanuskerk
Adres Irenelaan 23, Belfeld
Architect Stephan J. Dings (1895-1971)
Datering gebouw 1950-1951 (toren uit 1959)
Datering ramen bovenste registers uit 1942, onderste registers uit 1951.

Bijzonderheden
De oude Sint Urbanuskerk stond voor de Tweede Wereldoorlog dichter aan de Maas. De laatste kerk op deze plaats was van architect Caspar Franssen (1860-1932). Toen dit kerkgebouw in de oorlog verwoest werd, is er een nieuw kerkgebouw voor de parochie gebouwd in de Irenelaan. Het altaar van de oude kerk is evenals enkele beelden bewaard gebleven en overgebracht naar de nieuwe kerk. De glas-in-lood ramen in de nieuwe kerk zijn gemaakt door Jan Dijker, maar het ontwerp stamt uit 1942. Ze waren immers bestemd voor het oude kerkgebouw van Franssen dat verloren ging. De ramen zijn vervaardigd in het atelier Sint Marcus te Swalmen en bleven daar tijdens de oorlog opgeslagen. Zo bleven ze gespaard. Negen jaar nadat de ramen gemaakt zijn, werden ze uiteindelijk geplaatst in het nieuwe kerkgebouw. Omdat het ontwerp bedoeld was voor de oude kerk moesten de ramen aangepast worden. De ramen voor de nieuwe kerk moesten groter zijn dan die van de oude kerk. Daarom zijn de onderste registers toegevoegd. Zij zijn dus van recenter datum dan de bovenste registers. Ook aan de asymmetrische plaatsing in het gebouw is af te lezen dat ze niet voor deze kerk zijn ontworpen: de linkerbeuk heeft vier ramen en de rechterbeuk vijf.

Plaats en voorstelling
De ramen bevinden zich in de zijbeuken van de kerk. De voorstellingen bestaan uit twee delen (registers). Steeds is eerst het bovenste deel, daarna het onderste deel beschreven:

In de linkerbeuk van west naar oost:
– Heilige Leonardus en de Heilige Leonardus geneest een lamme;
– Sint Jozef en de heilige familie;
– Maria en de Annunciatie;
– Sint Urbanus en de marteldood van Sint Urbanus.

In de rechterbeuk van oost naar west:
– Geboorte van Jezus en de Visitatie;
– Doop in de Jordaan en de opdracht in de tempel;
– Kruisdood en de piëta;
– Hemelvaart en de  prediking van de apostelen;
– Verrijzenis en de engel met drie vrouwen bij het graf.

Hoewel er bijna tien jaar verstreken is sinds het maken van de bovenste registers, vormen ze met de onderste registers toch een geheel. De mozaïekvormige randen zorgen daar voornamelijk voor. Een verschil tussen beide registers is de ruimtelijke werking. De figuren in de bovenste registers lijken te zweven en gaan langzaam over in de mozaïekrand. In de onderste registers staan de figuren in een architecturale of landschappelijke achtergrond waarmee Dijker diepte suggereert.

Volgende →