Jan Dijker heeft in deze kerk een serie van negentien ramen aangebracht:

26.1 (Custom)  31.1 (Custom)
Twee ramen in de westfaçade:
Links: Jan Dijker, Maria Rozenkrans, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Rechts: Jan Dijker, Piëta, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
(foto’s: Wim Hamers)

25.1 (Custom)   24.1 (Custom)  23.1 (Custom) 22.1 (Custom) 21.1 (Custom) 20.1 (Custom)
Zes ramen in de linkerbeuk, van west naar oost:
Boven linksMaria ten hemelopneming, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Boven middenHeilige familie, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Boven rechts: Aanbidding drie koningen, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Onder links: Geboorte van Jezus, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Onder middenVisitatie, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Onder rechtsAnnunciatie, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
(foto’s: Wim Hamers)

19.1 (Custom) 14.1 (Custom)
Twee van de drie lancetramen in het priesterkoor van links naar rechts:
LinksAanbidding van Maria, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
RechtsMaria Immaculata, onderste register: verdrijving uit het paradijs, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7 (centraal in het priesterkoor).
Niet afgebeeldMaria met Sint Bernadette van Lourdes, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7 (rechts in het priesterkoor).

8.1 (Custom)  12.1 (Custom)
Twee roosvensters in de transepten (zijbeuken):
– LinksMaria, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
RechtsMaria bloem van Carmel, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
(Carmel is een bloeiende tuin: het symbool van liefde voor God)
(foto’s: Wim Hamers)

38.1 (Custom)  36.1 (Custom)

32.1 (Custom)  27.1 (Custom)  30.1 (Custom)
Zes ramen in de rechterbeuk, van oost naar west:
Niet afgebeeldMaria getroost door Elisabeth en Johannes de Evangelist,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Boven linksMaria en Johannes de Evangelist,
glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Boven rechtsPassie, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Onder linksHeilige familie naar Nazareth, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Onder middenVlucht naar Egypte, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
Onder rechtsPresentatie in de tempel, glas-in-lood van antiek glas met grisaille, 1946-7.
(foto’s: Wim Hamers)

Locatie Onze-Lieve-Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis
Adres Onze Lieve Vrouwestraat 38, Ospel
Monumentenstatus rijksmonument (monumentnummer: 30320)

Architecten
Oorspronkelijk: Pierre Cuypers (1827-1921)
Herbouw na oorlogsschade: Pierre Weegels (1904-1966)

Datering gebouw
De oorspronkelijke kerk stamt uit 1868. De torenspits is in 1944 opgeblazen door Duitse troepen. De oorlogsschade werd hersteld en de spits is herbouwd in 1954. In 1962-1963 werd het transept verlengd en de zijbeuken gebouwd.
In 1983 werd de kerk opnieuw gerestaureerd.

Kruiswegstaties
Jan Dijker maakte ook kruiswegstaties van chamotteklei voor deze kerk. De beelden zijn nu opgeslagen, maar het bisdom overweegt herplaatsing.

ospel1
Jan Dijker, Simon van Cyrene helpt Jezus, vijfde statie uit chamotteklei, 1946-7, fotograaf: (?).

Bijzonderheden
Indertijd schilderde priester-schilder Jean Adams (1899-1970). ook een kruisweg in deze kerk. Jean Adams was schilder en beeldhouwer. Hij had gestudeerd aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en was tot 1935 tekenleraar op het Grootseminarie in Rolduc. Van 1935 tot 1939 was hij kapelaan in Ospel. In 1946 organiseerde Adams in het Servaashuis in Nunhem een tentoonstelling waarop ook werk van Jan Dijker te zien was. Koningin Wilhelmina, de toenmalige minister van onderwijs en de gouverneur van Limburg bezochten de expositie.
Achter het orgel en in de transepten bevinden zich drie ramen van Frans Slijpen (1923-1994) en er is nog een anoniem abstract atelierraam in de kerk.

Het is een grote kerk voor een klein, arm dorp (1000 inwoners). De kerk werd in 1868 gebouwd met offers van leden van de kerkgemeente. Tijdens de bouw stonden iedere werkdag zes burgers op de bouwplaats om vrijwillig ondersteunend werk te verrichten.

← Vorige                                     Volgende →